1. Medzinárodná konferencia HTA - SLS 2021

digitálna konferencia live

21. Apríl 2021

Pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS

Organizačný a programový výbor

MUDr. Branislav Obšitník, PhD., MPH – predseda

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
MUDr. Monika Laššánová, PhD.
Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Program

Streda 21. Apríl 2021

13:00 — 13:05

ÚVOD

Branislav Obšitník

13:05 — 13:10

Koncept HTA, výuka a rozvoj akademickej spolupráce LF UK a FaF UK Bratislava

Tomáš Tesař

Farmaceutická fakulta Komenského Univerzity v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Slovensko


13:10 — 15:05

BLOK: Hodnotenie najvýznamnejších technológií, HTA par excellence

Predsedníctvo: Richard Imrich, Tomáš Tesař, Monika Laššánová

13:10 — 13:40

The future European HTA system

Finn Børlum Kristensen

Faculty of Health Sciences, Department of Public Health, Research Unit of User Perspectives, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
Department of Strategy and Innovation, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark

13:40 — 14:00

Do we need HTA for orphan drugs?

Zoltán Kaló

Syreon Research Institute, Budapest, Hungary
Center of Health Technology Assessment, Semmelweis University, Budapest, Hungary

14:00 — 14:30

Introducing Responsible Innovation in Health: A framework and a tool to assess the societal value of innovations at an early stage

Pascale Lehoux

École de santé publique de l'Université de Montréal, Canada
Centre de recherche en santé publique (CReSP), Université de Montréal et CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Canada

14:30 — 14:50

Value added medicines

András Inotai

Syreon Research Institute, Budapest, Hungary
Center of Health Technology Assessment, Semmelweis University, Budapest, Hungary

14:50 — 15:05

Význam spolupráce EÚ v oblasti HTA pre Slovensko

Tomáš Tesař

Farmaceutická fakulta Komenského Univerzity v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Slovensko


15:10 — 18:10

BLOK: Medicína najvyššej úrovne teória a klinická prax

Predsedníctvo: Martin Wawruch, Štefan Laššán, Branislav Obšitník

15:10 — 15:25

IKEM: Jak se zachraňují životy, které ještě nemusí skončit

Michal Stiborek

IKEM — Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha, Česká republika

15:25 — 15:40

Medicína najvyššej úrovne z pohľadu poskytovateľa v SR

Miriam Lapuníková, Vladimír Baláž

FN Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko

15:40 — 15:55

Klinické prínosy komplexného stroke a kardio centra

Peter Kasanický

CINRE — Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava, Slovensko

15:55 — 16:10

Perspektívy urológie a transplantačnej medicíny

Ján Breza

Urologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava, Slovensko

16:10 — 16:25

Klinické prínosy najmodernejšej rádioterapie a jej aplikácia v SR

Pavol Dubinský

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice, Slovensko

16:25 — 16:40

Klinické prínosy diagnostiky a terapie nukleárnej medicíny

Andrej Vondrák

IZOTOPCENTRUM s.r.o., Oddelenie Nukleárnej Medicíny, Nitra, Slovensko

16:40 — 16:55

Najmodernejšia diagnostická rádiológia dnes a zajtra

Vladimír Neuschl

IZD MRI Trnava, Slovensko

16:55 — 17:10

Prelomová liečba priamo účinkujúcimi učinkujúcimi antivirotikami je kľúčom k eliminácii infekcie vírusom hepatitídy C

Pavol Jarčuška , Sylvia Dražilová, Pavol Kristián, Marian Oltman, Ľubomír Skladaný

II. interná klinika UNLP a UPJŠ LF Košice, Slovensko

17:10 — 17:25

Vývoj novej liečby alkaptonúrie v kontexte akademického klinického výskumu

Richard Imrich

Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Slovensko

17:25 — 17:40

Nové trendy v biopsiách prostaty a vyhodnotenie klinickej implementácie v UK

Filip Subin

Team North-West Urology, Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, UK

17:40 — 17:55

Ako ušiť liečbu na mieru u pacienta s COVID-19

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava, Slovensko
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava, Slovensko

17:55 — 18:10

Prínosy rokov štandardizovanej kvality života výkonov s kuratívnym úmyslom

Branislav Obšitník, Miriam Lapuníková, Vladimír Baláž

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko
FN Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko


18:15 — 19:30

BLOK: Najinovatívnejšie technológie v klinickej praxi

Predsedníctvo: Tomáš Tesař, Richard Imrich, Monika Laššánová, Martin Wawruch, Štefan Laššán, Branislav Obšitník

18:15 — 18:30

Významné klinické prínosy inovatívnej farmakoterapie a jej nákladová efektivita

Nataša Hudecová, Branislav Trutz

Abbvie, Slovensko

18:30 — 18:45

Hodnota In Vitro Diagnostiky v spojení s inováciami a Value Based HealthCare

Pavol Lepey

Roche Diagnostic, Slovensko

18:45 — 19:00

Klinické prínosy inovácií od diagnostiky cez dietetika až po intervenčnú terapiu v širokom spektre

Jiří Tomek

Abbott, ČR a SR

19:00 — 19:15

Dual source CT

Radoslav Kaminský

Siemens Healthcare s.r.o.

19:15 — 19:30

Vyhodnotenie konferencie

Záver